MEANING OF LIFE - BUTTERFLY

Go down

MEANING OF LIFE - BUTTERFLY

Post by botay on Thu Nov 24, 2016 8:58 pm

A long time ago, there was a young man who wanted to find the meaning of life. He traveled from the sea to the mountain to do that.

One day, he saw a butterfly trying to move its new wings. The new wings were weak, so it was very hard for the butterfly to move them. Nearby, another butterfly was trying to get out of its cocoon. Wanting to help, he broke the cocoon and the new butterfly easily got out.

The new butterfly tried to open its wings but could not, and then it became quiet, and silent in death. The young man felt so sad. The butterfly could have got out of its cocoon, opened its wings and flew high into the sky if he had not helped it. It should not have died in that way!

What can we learn from the young man’s story? Let others do their work by themselves. No one should do for another what that person can do alone. Sometimes, our help is not necessary and it even may destroy everything. That is the rule of life.

botay

Posts : 4
Join date : 2016-10-31

View user profile

Back to top Go down

Re: MEANING OF LIFE - BUTTERFLY

Post by botay on Thu Nov 24, 2016 9:12 pm

Ngày xưa, có một chàng trai muốn tìm kiếm ý nghĩa của cuộc sống. Anh ta đi từ biển lên núi để làm điều đó (trèo đèo lội suối để làm điều đó).
Một ngày, anh ta nhìn thấy một con bướm đang cố gắng cử động đôi cánh mới. Đôi cánh mới thì yếu, nên nó rất khó để chú bướm cử đọng chúng. Gần đó cỏ một con bướm khác đang cố gắng chui ra khỏi chiếc kén. Chờ đợi sự giúp đỡ, chú ta phá vỡ chiếc kén và con bướm chui ra một cách dễ dàng.
Con bướm mới cố gắng mở đôi cánh ra, nhưng không thể được. và sau đó nó im lặng chim trong cái chế. Chàng trai cảm thấy rất buồn. Chú bướm lẽ ra đã có thể chui ra khỏi kén, mở rộng đôi cánh và bay cao trong bầu tròi nếu chàng trai không giúp nó.
Chúng ta có thể học được điều gì từ chàng trai trong câu truyện? Đó là hãy để người khác tự làm công việc của họ. Không ai nên làm cho người khác những điều mà họ có thể làm một mình. Thỉnh thoảng sự giúp đỡ của chúng ta là không cần thiết và nó có thể phá hủy mọi thứ. Đó là quy luật của cuộc sống.

botay

Posts : 4
Join date : 2016-10-31

View user profile

Back to top Go down

Back to top

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum